Jdi na obsah Jdi na menu
 


PROVOZ MATEŘSKÉ ŠKOLY V DOBĚ LETNÍCH PRÁZDNIN

Provoz mateřské školy bude uzavřen v době od 16.7.2018 do 17.8.2018.

Provoz mateřské školy zahájen dne 20.8.2018

Děti a zaměstnanci mateřské školy a školní družiny přejí všem krásné letní dny.

Měsíc červen začal krásnou oslavou Dne dětí – společně s dětmi s MŠ Hradčovice a MŠ Veletiny jsme uspořádali TV olympiádu – děti zdolávaly překážkovou dráhu, závodily, běhaly, skákaly, hrály fotbal a spoustu dalších aktivit. Tenhle slavnostní den ve školce jsme zakončili kácením májky a táborákem s opékáním špekáčků.

Následující týden nesl název MŮJ DOMOV, MOJE ZEMĚ – děti se s paní ředitelkou tenhle týden učili a povídali si o naší republice, o hlavním městě, o typických znacích Česka, děti aktivně nosily obrázky a věci z Prahy, dokonce děti zvládly postavit z kostek model Prahy, děti postavily několik mostů přes naši nejznámější řeku Vltavu a ten historický Karlův most ozdobily sochami. Na závěr jsme se zaposlouchali do naší státní hymny a paní ředitelka poté dětem tuto hymnu zazpívala. Taky zhotovily naše vzácné korunovační klenoty a ozdobily je „pravými drahokamy“ ( ?). Na závěr se děti vyfotily v královském plášti a se všemi korunovačními klenoty, které jsme společně vyrobily.

Další týden jsme se pomyslně posunuli o kousek dál z Česka, tentokrát se slečnou učitelkou – vydali jsme se s RÍŠOU KOLEM SVĚTA. Navštívili jsme klokany v Austrálii a taky si je vyrobili, dále jsme objevovali černochy a velbloudy a další zvířátka v Africe a vyrobili si africké masky, následovala cesta do Asie, kde jsme se seznámili s pandou, vyrobili jsme se typické asijské klobouky a postupně pokračovali až do velké Ameriky.

Do školičky k nám přijela návštěva – paní nám ukazovala různé hudební nástroje, hrála na ně a dokonce i děti si mohly zkusit hrát na velké bubny ( africké)  a na další menší hudební nástroje. Dětem se tahle zkušenost s tolika hudebními nástroji velmi líbila.

Minulý měsíc měli svátek maminky a tenhle měsíc jsme nezapomněli ani na naše tatínky, které jsme pozvali do školičky a se svými dětmi vyrobili krásné ptačí budky.

Poslední červnový týden jsme se slavnostně rozloučili s našimi předškoláčky a pasovali jsme je na velké školáky. Společně s rodiči jsme ukončili tenhle školní rok na zahradě a taky se rozloučili s naším kamarádem klokánkem Ríšou, který už s námi následující školní rok nebude, ale místo něj přijdou noví kamarádi.

ČERVEN 2018

1.6.2018                Tv Olympidáda - děti MŠ Drslavice, Hradčovice, Veletiny

                               Po obědě od 13,00hod. kácení MÁJKY, táborák a opékání

5.6.2018                Tv Olympiáda dětí školní družinky v UB

7.6.2018                 Slavnostní rozloučení se zájmovými kroužky

9.6.2018                 Sportovní den na "Skákavci" - plnění úkolů, soutěže

14.6.2018               Den s mým tátou v MŠ

15.6.2018               "Kouzelný zvoneček" - hudební představení v MŠ

15.6.2018               Společný výlet na "Pepčín"

18.6.2018               Návštěva Dopravního hřiště v UB

20.6.2018               Schůzka se zákonnými zástupci nově přijatých dětí

27.6.2018                Slavnostní rozloučení s předškoláčky za účasti zástupců

                                MŠ, ZŠ a OÚ

29.6.2018                Ukončení školního roku - soutěže, táborák, opékání, nocování

Měsíc květen jsme započali tématem TEN DĚLÁ TO A TEN ZAS TOHLE – hráli jsme se na různá povolání, dělali jsme těsto, pekli jsme pletýnky, zkoušeli jsme si šít a mnoho dalších aktivit. Taky jsme si ve školce postavili májku. Další květnový týden byl velmi důležitý pro naše předškoláčky, neboť je čekal zápis na základní školu. Ještě před tím jsme s dětmi navštívili Základní školu v Hradčovicích, aby se děti seznámily s prostředí, které budou od září navštěvovat. Na konci týdne jsme jeli do Uherského Hradiště, kde se konal Magic Festival.

Následující týdny se nesly v duchu svátku maminek, rodiny a svého okolí – začali jsme pilně nacvičovat besídku pro naše nejmilejší maminky. Den po besídce jsme měli ve školce paní fotografku a poslední den v tomhle týdnu jsme se vydali na výlet společně s dětmi s MŠ Hradčovice. Letos jsme jeli na ranč do Kostelan. Dětem se výlet moc líbil, hlavně proto, že si mohly vyzkoušet jízdu na koních, hod velkým šípem, setkali se s indiánem, trapér jim ukázal různé kůže a děti si odnesly spoustu zážitků a taky magnetku na památku.

Poslední týden v květnu nesl téma S INDIÁNY ZA POZNÁNÍM – na začátku týdne jsme si vyrobili indiánské čelenky, které jsme celý týden při činnostech nosili, dále jsme si vyrobili indiánské šperky a indiánský totem, zdolali jsme indiánskou stezku, závodili o peříčka a dozvěděli jsme se něco nového o indiánech.

 

KVĚTEN 2018

11.5.2018             " Magic festival " - v Uh.Hradišti, kouzelnické představení

15.5.2018               Schůzka rodičů od 15,30 hod.

23.5.2018              Besídka ke Dni maminek od 15,30hod.

24.5.2018              Fotografování dětí

25.5.2018              Výlet na Ranč Kostelany společně s dětmi z MŠ Hradčovice.

                              Sraz dětí v MŠ v 7,00hod., baťůžek, pláštěnku, sportovní

                              oblečení, nápoj. Návrat v 15,30hod.

31.5.2018              Kácení Máje, spojeno s táborákem a opékáním

______________________________________________________________

Měsíc duben jsme započali tématem JARNÍ ZÁZRAKY -  zúčastnili jsme se hudebního představení ,,Zpívejme si, zpívejme“, které se uskutečnilo v MŠ Hradčovice. Následně jsme společně s dětmi z MŠ Hradčovice a MŠ Veletiny uspořádali folklórní soutěž ,,Zazpívej slavíčku“. Pár dní na to jsme se vypravili do Uherského Brodu na divadélko ,,Putování ztracené kapky“ a poté do MŠ Hradčovice na maňáskové představení ,,Lakomá myška“.  Následovalo téma U NÁS NA FARMĚ, kdy jsme se každý den vydávali na procházku ke zvířátkám, které v obci můžeme vidět. Další týden v dubnu jsme měli téma ŽIVOT U VODY, kdy jsme se vydali na procházku k řece a pozorovali život u vody. Taky k nám do školky přijelo divadélko ,,S písničkou za zvířátky“, kterým jsme tyhle zvířecí témata uzavřeli.

Jelikož v měsíci duben slavíme Den Země a v naší školičce tomu není jinak, poslední téma tohohle měsíce bylo PŘÍRODA NENÍ POPELNICE. Vydali jsme se společně s MŠ Hradčovice na výlet do Kovosteelu do Starého Města, kde jsme měli připravený vzdělávací program plný zábavy. Počasí nám přálo a my si mohli tenhle den krásně užít. Předškolní a skoro-předškolní děti se vypravily s paní učitelkou do Uherského Brodu na náměstí, kde byl taky uspořádán program ke Dni Země. Společně s maminkami jsme oslavili tenhle sváteček prací na školní zahradě. Zúčastnilo se mnoho maminek i s dětmi, za což moc děkujeme a jsme rádi, že se podílíte na akcích školky.

Na konci měsíce nás navštívila naše kamarádka čarodějka Žofka, která nás naučila létat na koštěti, kouzlit a dělat nějaké čarodějné lektvary. Poté jsme společně s dětmi ze školní družiny ozdobili májku, která nám stojí na školní zahradě.

Vaše paní ředitelka Raduška, slečna učitelka Baruška a slečna vychovatelka Hanička.

DUBEN 2018

6.4.2018                Hudební představení " Zpívejme si, zpívejme" v MŠ Hradčovice

                              " Zazpívej slavíčku" - folklorní soutěž mezi dětmi z MŠ Veletiny,

                              MŠ Hradčovice a MŠ Drslavice

12.4.2018              "Putování ztracené kapky" - divadélko v DK Uh.Brod

17.4.2018              "Lakomá myška" - maňáskové představení v MŠ Hradčovice

18.4.2018              " S písničkou za zvířátky" - divadélko v MŠ

20.4.2018              " Den země" v Uh.Brodě na náměstí ( pouze děti 5-6leté)

25.4.2018               " Maminko, pomůžeš mi? - brigáda na školní zahradě

26.4.2018              "Den Země" - výukový program Kovosteel Staré Město

27.4.2018              Návštěva čarodějky Žofky v MŠ - čarodějnický den v MŠ

                              Odpoledne stavění Májky společně s dětmi ze školní družinky

__________________________________________________________________

Měsíc březen se nesl ve zvyku Březen- měsíc knihy. Děti se po celý měsíc seznamovaly se všemi druhy knih a jejich hrdinů. Zahrály si poučné příběhy z bajek i z dětských pohádek a mohly tak rozlišovat charaktery jejich postav a poučit se které chování je u zvířátek i lidských hrdinů  kladné a které naopak špatné. Děti si přinesly do školky vlastní knihu a vyprávěly o ní svým kamarádům. Také si vyrobily vlastní knihu se svým oblíbeným hrdinou. Svou oblíbenou dětskou knihu přinesly do školky také naše babičky, které před spaním dětem předčítaly pohádku. Děti si také zkusily vyrobit papír, který je na výrobu knihy potřebný ze všeho nejvíc.  Na závěr měsíce jsme navštívili místní knihovnu v Drslavicích a spolu s paní knihovnicí jsme se naučili, jak správně s knihami zacházet a co všechno hezkého v nich můžeme objevit. V knihovně jsme se v rámci Noci s Andersenem potkali také s pohádkovými postavičkami pejskem a kočičkou. Ti nám připomněli svůj příběh o tom, jak společně pekli dost a od pana starosty jsme vyslechli příběh o tom, jak pejsek s kočičkou myli podlahu. Čekali nás také zábavné úkoly, které se pojily k těmto dvěma hrdinům, ke kterým v průběhu večera přibyli další hrdinové z Foglarových Rychlých šípů.  Děti, které nocovaly v knihovně, se seznámily s hrdinstvím pětice těchto kluků a navíc sehrály příběh o záchraně kamaráda. Po vydatné večeři jsme zalezli do svých spacáků a hlavou nám běhaly příběhy hrdinů z knih, které nás ze všech stran obklopovaly.

Březen a přicházející jaro jsme také oslavili písničkami, které jsme  nacvičily  v doprovodu klavíru  a společně zazpívali na pěvecké soutěži Malý zpěváček,  kterou jsme uspořádali spolu s MŠ Hradčovice a MŠ Veletiny.  K jarům patří také Velikonoce, které vítáme spolu se svými rodiči na společných tvořivých dílničkách, kdy vznikají barevné  jarní dekorace a perníčky, tradiční jidáše  a hlavně velikonoční vajíčka.

BŘEZEN 2018

14.3.2018              " Malý zpěváček" - okrsková pěvecká soutěž ŠD v UB

15.3.2018                Rodičovská schůzka v ZŠ v Hradčovicích s rodiči

                                předškolních dětí od 16,00hod.

12.3. - 23.3.2018    "Pohádky od babičky" - četba pohádek od našich babiček

20.3.2018               Návštěva Základní školy v Hradčovice

28.3.2018                Velikonoční dílničky s rodiči od 15,30 hod. v MŠ

28.3.2018                 Návštěva knihovny

28.3.2018                 "Noc s Andersenem" - četba, soutěže , nocování v knihovně  

                                 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------                 

Milí rodiče,
ani jsme se nenadáli a už tu máme konec druhého měsíce únoru v roce 2018.
Začátkem února jsme si udělali výlet do Uherského Hradiště na festival IQ PLAY, který se dětem moc líbil a už nám dávaly info, které hračky by si přály najít pod stromečkem na Vánoce. Na výlet jsme vyrazili všichni – družinka i školička.
Další týden následoval karneval. Už od pondělí jsme se karnevalově ladili – vyráběli jsme klauny a šašky, ve třídě jsme měli spousty balonků, vyráběli jsme karnevalové masky, tančili, zpívali, cvičili a
v sobotu přišel konečně očekávaný karneval. Pro děti jsme si připravili spousty her, soutěží, tanečků a dokonce k nám přiletěl klokánek Ríša až z daleké Austrálie.
Následoval masopustní týden, kde jsme si s dětmi povídali o tom, co to ten masopust vlastně je, jak se slaví masopust v obci Drslavice, zpívali jsme si různé masopustní písničky a vyráběli jsme jitrnice
z látek a koláče z PET vršků.
Nechyběla taky cesta za kulturou – tenhle měsíc jsme jeli do Uherského Brodu na pohádku O čarodějné krčmě.
Děkujeme všem, kteří s námi spolupracují a podíleli se na přípravě karnevalu pro děti, vaše paní ředitelka Raduška, slečna učitelka Baruška, slečna vychovatelka Hanička.

ÚNOR 2018

1.2.2018     " Festival IQ Play" v UH.Hradišti, odjezd 13,00hodin, příjezd k

                     autobusové zastávce v 16,30hod. Vstupné 50.-Kč/ dítě

                     Sebou baťůžek, nápoj, papírové kapesníčky. Pojedou děti MŠ i

                     ŠD společně s paní učitelkami.

10.2.2018     Dětský Karneval od 14,30 hod. na Obecním domě

                     ( 9.2.2018 od 16,00hod. výzdoba sálu ), vstupné dospělí 50.-Kč,

                      děti MŠ a ŠD zdrama, ostatní děti 30.-Kč za výherní tombolu

12.2.2018     " O čarodějné krčmě" - DK Uh.Brod

14.2.2018      "Paletka" - okrsková soutěž školních družin v UB

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Měsíc leden byl v naší mateřské školce věnován zimnímu dobrodružství. K tomu přispěla i sněhová nadílka, díky které mohly děti na vlastní kůži využívat sněhu a ledu při volných hrách i při sportovním zápolení. Naučily se, jak vzniká sníh, uvědomily si jeho vlastnosti a hojně ho využívaly ke svým hrám.Díky sněhové nadílce se mohly konat závody na bobech na kopcích, děti se navzájem vozily, sníh nakládaly a tvarovaly do různých staveb. Díky jejich vzájemné spolupráci vznikali sněhuláci, sněžné zámky, iglú i sněhová sopka. Děti prováděly také experimenty se sněhem a ledem a všímaly si jejich vlastností.  Téma zimy a zimních sportů se vyskytovalo také v našich tělovýchovných chvilkách. Děti mohly využít novou překážkovou dráhu a nacvičovat tak chůzi překračování překážek, jako kdyby chodily v hlubokém sněhu, chůzi sunem na destičkách, které představovaly lyže, s míčky si mohly vyzkoušet válení koulí, naučily se honičku na Mrazíka, nebo si mohli vyzkoušet přitahování na lavičce jako lachtani.

Přemýšlely jsme také s dětmi, jak to vypadá v některé ze severských zemí, jak žijí Eskymáci a naučily se o nich písničku a postavily jim iglú z kostek i z opravdové ze sněhu.

Děti ze školní družiny, které pravidelně navštěvují kroužek florbalu  v lednu trénovaly o to častěji a vydatněji, protože je čekal florbalový turnaj mezi školními družinami na Uherskobrodsku. Na sportovní halu do Uherského Brodu odjel desetičlenný tým kluků i holek, který vyhrál všechny zápasy ve skupině a dalšími výhrami se dostali až na krásnou třetí pozici ze zúčastněných třinácti družin. Za svoji bojovnost a týmovou spolupráci si přivezli bronzové medaile a pohár, který jsme naplnili dětským šampaňským a i ostatními dětmi ve třídě si připili na tento úspěch.

Vaše paní ředitelka Raduška, slečna učitelka Baruška, slečna vychovatelka Hanička.

LEDEN 2018

8.1.2018     Předplavecký výcvik. Den otevřených dveří Delfín Uh.Brod

15.1.2018   Předplavecký výcvik dětí MŠ

16.1.2018   Okrskový florbalový turnaj dětí školní družiny v UB

22.1.2018   Předplavecký výcvik dětí MŠ - ukončení

24.1.2018   "Rákosníček a jeho rybník" - divadlo  DK Uh.Brod

25.1.2018    Schůzka rodičů od 16,00hodin

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

KRÁSNÝ NOVÝ ROK 2018.

Hodně štěstí, zdraví, osobní spokojenosti a radosti Vám přejí zaměstnanci MŠ Drslavice

 

UZAVŘENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY OD 27.12. 2017 DO 2.1.2018.

PROVOZ ZAHÁJEN 3.1.2018

Děti a zaměstnanci přejí všem krásné, pohodové vánoční svátky plné radosti a rozzářených dětských tváří.

Do nového roku hlavně zdravíčko a taky trochu toho štěstíčka.

Milí rodiče,

začátkem měsíce prosinec navštívil školku Mikuláš s andílkem a družinku navštívil Mikuláš, andílek a i dva čerti. Rádi Vám oznamujeme, že si žádné dítko čerti neodnesli. Děti téhle vzácné návštěvě zarecitovaly krásné básničky, zazpívaly písničky, něco zatančily a děti za odměnu dostali od andílka krásné balíčky plné dobrůtek.

Poté jsme se všichni začali připracovat na vánoční besídku, která se u nás každoročně koná. Letos měly děti ze školky nacvičené andělské pásmo písniček, tanečků a říkadel a děti z družinky si připravily folklórní vystoupení, zahrály na hudební nástroje a zahrály krátké divadélko o sněhové královně.  Pro rodiče jsme před besídkou napekli perníčky ve tvaru andílků a společně s fotkou svého dítěte ji dostali na konci besídky.

Letos jsme opět šli koledovat k panu starostovi na obec a ten si pro děti připravil i malou odměnu. Poté jsme ozdobili stromeček před školkou samými dobrotami v podobě jablíček, rohlíčků, mrkviček, aby si i zvířátka mohla pochutnat.

Společně s rodiči jsme při zpěvu vánoční písně Půlnoční rozsvítili stromeček, který nám stojí před školkou. Rodiče si pro děti připravili dokonce i ohňostroj. To vše se událo v krásné chumelenici.

Nakonec se děti dočkaly i nadílky od Ježíška. Letos jim Ježíšek nadělil spoustu autíček, stavebnice, pexesa, doktorský kufřík, společenské hry, konstrukci ke stavění, míčky a spoustu dalšího.

Děkujeme rodičům dětí, které se zúčastnily Koledování U Kapličky 30.12.2017

Přejeme Vám krásný zbytek roku 2017 a těšíme se na další rok s Vámi a Vašimi dětmi. Paní ředitelka Raduška, slečna učitelka Baruška, slečna vychovatelka Hanička.

PROSINEC 2017

1.12.2017    "Návštěva v pekle" - pohádka DK Uh.Brod

4.12.2017     Předplavecký výcvik dětí MŠ

5.12.2017     Návštěva Mikuláše a Andílka v MŠ, návštěva Mikuláše, čerta a

                     Andílka v ŠD, návštěva obchodu Jednota v obci- nadílka

8.12.2017     "Velká detektývská cesta kolem světa" - divadlo na OÚ Hradčovice

11.12.2017     Předplavecký výcvik dětí MŠ

18.12.2017     Předplavecký výcvik dětí MŠ

19.12.2017     Vánoční besídka v MŠ od 15,30hod.

20.12.2017     Koledování v obci, Vánoční nadílka v MŠ

21.12.201        Vypouštění balónků s přáním Ježíškovi, s ochutnávkou ovocného

                        punče pro děti i rodiče, Rozsvícení stromečku u školky, zpívání

                        koled a vánočních písní

30.12.2017      Koledování U Kapličky

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dobrý den milí rodiče,

měsíc listopad se sebou přinesl chmurné a chladnější počasí, proto bylo na místě věnovat se s dětmi tématu zdraví, ale také útrapám, které nás mohou postihnout, když onemocníme. Každý dobře ví, že zdraví je to nejdůležitější a proto jsme toto téma s dětmi důkladně probrali. K tomu nám pomohly různé pomůcky, na kterých jsme si procvičili základní vnitřní orgány a kosti  v těle. Děti zjistily, k čemu nám slouží a proč jsou pro náš život důležité.

Hráli jsme si na lékaře, zdravotní sestry, lékárníky, záchrannou pomoc a zašli se podívat, kde v naší obci můžeme najít paní doktorku. Využívali jsme různé dřevěné skládačky a hry k poznávání našich pěti smyslů. Zjistili jsme, co škodí našim zoubkům, jak máme pečovat o základní hygienu a spoustu jiných zajímavostí.

 Vyslechli jsme si také besedu o holčičce Aničce, která nešťastnou náhodou skončila na vozíčku a nemohla běhat jako ostatní děti. Dokonce nám svůj vozíček půjčila, abychom si zkusili, jak se takto nemocné děti musí pohybovat. Vyzkoušeli jsme si také, jak těžké to mají lidé, kteří přijdou o svůj zrak a musí používat slepeckou hůl a zvláštní písmo. O to více si budeme vážit se svými kamarády to, že jsme zdraví a můžeme dělat věci, které máme rádi.

 Děti ze školní družiny připravily folklorní vystoupení plné písní, říkadel a tanečků pro seniory z naší obce, které předvedly na Obecním domě.

Na závěr měsíce jsme s rodiči společně vyrobili adventní věnečky, vánoční svícny a začali tak s přípravou na nadcházející dobu adventu.

Vaše paní ředitelka Raduška, slečna učitelka Baruška, slečna vychovatelka Hanička

LISTOPAD 2017

6.11.2017     Předplavecký výcvik dětí MŠ

7.11.2017     Logopedická depistáž v MŠ - SPC Uh.Hradiště

13.11.2017    Předplavecký výcvik dětí MŠ

13.11.2017    Folklorní vystoupení pro seniory obce od 14,30h. na Obecnim domě

20.11.2017     Předplavecký výcvik dětí MŠ

22.11,2017      Výukový porgram " Buďme kamarádi"

27.11.2017     Předplavecký výcvik dětí MŠ

30.11.2017      Vázání adventních věnců a svícnů v MŠ od 15,30hod.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Dobrý den milí rodiče,

Máme za sebou měsíc říjen, tak si pojďme shrnout, co všechno jsme za tenhle měsíc mohli zažít.

V měsíci říjnu jsme se nejprve zajímali o dary, které nám dává sama příroda. Nejprve jsme se učili o ovoci, ochutnávali jsme, tvořili, zpívali, říkali jsme si básničky o ovoci a na konci jsme si společně udělali ovocný salát ze surovin, které si děti přinesli. Další týden jsme se učili naopak o zelenině z našeho pole, jak se pěstuje, co se z ní dělá a na konci týdne jsme si opět udělali salát ze zeleninky, kterou děti postupně celý týden nosily, čímž bychom chtěli poděkovat rodičům za spolupráci.

Následně jsme se učili o počasí, o tom, co umí vítr a déšť, pravidelně jsme zapisovali do našeho kalednáře přírody, se kterým budeme pokračovat i po zbytek roku.

Společně s rodiči jsme měli akci Dýňohraní, kde si děti s pomocí rodičů vyráběly strašidýlka z dýní a na závěr si všichni dali opečenou dýni Hokkaidó a dýňovou polévku, kterou pomáhaly připravovat děti z družinky.

V říjnu jsme s dětmi vyrazili do Zlína do divadla na Křemílka a Vochomůrku. Pro děti to byl velký zážitek jet “až” do Zlína na divadla. Děti to zvládly skvěle, výlet se jim moc líbil. 

Na závěr měsíce říjen jsme se zaměřili na ukládání zvířátek k zimnímu spánku, uklízeli jsme zahradu a připravovali vše pro to, abychom mohli uspat broučky a zamčít zahradu. K téhle příležitosti jsme vyrazili s dětmi a jejich rodiči na lampionovy průvod obcí na jehož konci jsme našli poklad. Poté děti ze školní družinky a předškoláci měli Halloweenský večer - vyráběli jsme strašidýlka, každé dítě si samo udělalo párek v těstíčku alá mumie a zelený puding se žížalou, který si na druhý den odnesly domů. Před spaním si odvážlivci mohli zkusit stezku do sklepa.

V následujícím měsíci Listopad se zaměříme na tělo, člověka a zdraví, neboť k nám přichází pomalu zimní období, kdy se budeme muset na své zdraví více zaměřit, abychom nebyli nemocní.

Přejeme Vám krásné barevné zbytky podzimu a těšíme se na další měsíc s Vámi a Vašimi dětmi. Paní ředitelka Raduška, slečna učitelka Baruška, slečna vychovatelka Hanička.

ŘÍJEN 2017

2.10.2017    Předplavecký výcvik dětí - odjezd 9,35 hod. od autobusové zastávky.

                     Baťůžek, pláštěnku, plavky, děvčátka koupací čepici, ručník, hřebínek

11.10.2017    Podzimní dílničky s rodiči - "Dýňohraní" - výroba strašidýlek z dýní, ochutnávka

                     dýňové polévky a pečené dýně Hokaido

24.10.2017   návštěva zlínského divadla - pohádka Křemílek a Vochomůrka ( společně

                      s dětmi z MŠ Pašovice)

25.10.2017    Uzamykání zahrady, procházka vesnicí s lampionkami, Halloweenský večer

                      a nocování v MŠ ( předškoláci a děti školní družinky)

25.10.2017     Vyšetření zraku dětí MŠ od 10,00h.

31.10.2017     Zpívání o podzimu s tetinama - DK Uh.Brod (společně s dětmi MŠ

                        Hradčovice)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dobrý den milí rodiče,

máme za sebou úspěšně první společný měsíc září.

Naše první dny byly ve znamení seznamování se s učitelkami a tetami, prostředím mateřské školy, okolím školky, třídou a hračkami. Také jsme s dětmi usilovně pracovali na pravidlech naší třídy společně s naším novým kamarádem, klokánkem Ríšou, který nás bude celý tento rok provázet.

V šatně se čas od času objeví  dokumenty k podpisu, čímž děkujeme za spolupráci.

Taky se zde objeví Dotazník pro rodiče, ohledně naší školičky a naší práce. Prosíme o vyplnění, i anonymně.

Témata, která nás  v uplynulém měsíci provázela, byla:

Poprvé do školy

Śkolka plná kamarádů

Tady bydlím "JÁ"

Přišel k nám podzim.  (viz. fotogalerie činností s dětmi)

Pokud bylo příznivé počasí, využívali jsme naši školní zahradu, ale s postupem podzimního času nás čekají více vycházky v okolí školky. Z bezpečnostních důvodů mají děti oblečeny reflexní vesty ( první a poslední dvojice)

V říjnu nás čekají témata:

Sklízíme plody podzimu - ovoce (prosíme o ovoce z vaší zahrádky)

Království na poli (prosíme o zeleninu z pole )

Co umí vítr a déšť

Ukládáme zvířátka k zimnímu spánku

Společně se sejdeme na tradičních podzimních dílničkách a budeme vyrábět "dýňová strašidýlka. (prosíme o dýně a přírodniny). Na závěr náš kamarád klokánek Ríša dětem za práci přinese odměnu a děti školní družinky za asistence paní kuchařek připraví na ochutnávku dýňovou polévku s opečenými krutonkami a opečenou dýni Hokaido.

A taky společně uložíme zvířátka ke spánku, uzamčeme naši školní zahradu, posvítíme broučkům na cestu a poté nás čeká Halloweenský večer, kdy budeme plnit úkoly a připravíme si "strašidelnou večeři", no a na závěr  noc ve školce. To vše ve spolupráci s dětmi ze školní družinky ( upevňování kamarádských vztahů )

Přejeme Vám krásný, zdravý a barevný podzimní čas.

Slečna učitelka Baruška, slečna učitelka Hanička a paní ředitelka Radka

Září 2017

4.9.2017      maňáskové představení pro děti MŠ a ŠD

8.9.2017      výlet do přírody s plněním úkolů, hledáním pokladu, táborákem

                     od 13,00 hodin. Návrat 16,30hod.

15.9.2017     pohádkové představení v MŠ Drslavice "Skřítek Vítek a mlsné    

                     autíčko"

18.9.2017     "Den bez aut" - náměstí Uh.Brod

27.9.2017       Drakiáda na Čertoryjích od 13,00hodin

                   

 

Provoz Mateřské školy bude zahájen 21.8.2017.

Schůzka rodičů se bude konat ve čtvrtek 31.8.2017 od 16,00hodin.

Prosíme bez dětí!

 

Děti a zaměstnanci mateřské školy a školní družiny přejí všem krásné slunečné dny a pohodové léto.

 

Naše školička se zapojila do soutěže ,,Nej školka" v rámci celorepublikové soutěže Moravského hospodářství.

Velmi Vás prosíme o hlasy pro naši školičku na níže uvedených stránkách nebo na stránkách naší školky.

http://moravskehospodarstvi.cz/

Soutěžit můžete denně po 24h a to od 19. 6. 2017 do 30. 9. 2017.

Všem, kteří nám posílají hlasy, velmi děkujeme!

 

 

 

ČERVEN 2017

1.6.2017     Pohádka " Dva bratři" - návštěva OÚ Hradčovice

1.6.2017     Tv olympidáda - školní zahrada

2.6.2017      Fotografování dětí

3.6.2017      Sportovní den na Skákavci - sraz od 9 hod. u školky

8.6.2017       Slavnostní rozloučení se zájmovými kroužky

14.6.2017      Den s mým tátou v MŠ

21.6.2017      Schůzka rodičů nově přijatých dětí od 15,30 hod.

22.6.2017      Slavnostní rozloučení s předškoláčky za účasti zástupců MŠ,

                      ZŠ , OÚ a rodičů

23.6.2017     Výlet do přírody s plněním úkolů, hledáním pokladu, táborákem,

                     opékáním - zpívání u ohně za doprovodu kytary.

27.6.2017     Dopravní hřiště v Uh.Brodě - děti MŠ 

28.6.2017     Ukončení školního roku na zahradě od 18,00hod - soutěže, táborák,

                     opékání, vyhlášení NEJ.. pochutnáníčka, noční hra, nocování

29.6.2017     Dopravní hřiště v UB - děti ŠD

 

 

 

KVĚTEN 2017

3.5.2017     Návštěva DK v UB, pohádka  "O křišťálovém srdci" ( 60._Kč)

17.5.2017    Besídka ke "DNI MAMINEK" - od 15,30hod.

19.5.2017     "Den s modrým majákem" - náměstí Uh.Hradiště

24.5.2017    Schůzka rodičů od 15,30h.

29.5.2017    Výlet do Kroměříže, pohádka O JEZERNÍ KRÁLOVNĚ, procházka

                       Podzámeckou zahradou

¨30.5.2017    Tv olympiáda školních družin

31.5.2017      Tv olympiáda MŠ Hradčovice a Drslavice

31.5.2017      Kácení MÁJKY, táborák, opékání, soutěže na zahradě

DUBEN 2017

Začátek dubna byl pro naše předškolní děti velmi důležitý, protože je čekal zápis do 1.třídy ZŠ. Ještě před tím jsme s dětmi navštívili Základní školu v Hradčovicích, aby se děti seznámily s prostředí, které budou od září navštěvovat. Dětem se ve škole velmi líbilo a už se moc těší na září.

Nesmíme opomenout taky kulturu - v měsíci duben jsme navštívili Dům kultury v Uherském Brodě a viděli jsme Pohádku z pařezové chaloupky.

10. 4. jsme si zajeli do Uherského Hradiště, kde jsme navštívili Slovácké muzeum. Zde sme si mohli vyzkoušet pár stanovišť a zkusit si něco z lidové tvořivosti. Jako první se nás ujali slečny z Hotelové školy v Uherském Hradišti a ukazovaly dětem, jak se má správně upéct velikonoční pečivo - Jidášek. Děti si pak mohly zkusit pečivo upéct taky. Jako další nás čekalo barvení vajíček technikou ponoření vajíčka do barevné vody. Na dalším stanovišti děti dostaly keramické zvířátka na špejličce a mohly si je nabarvit. Dětem to velmi šlo. Na závěr jsme se podívali na ukázku zdobení vajíček a pletení pomlázky. Na tenhle výlet nám vyšlo krásné počasí, tak jsme si před Slováckým muzeem mohli udělat malý piknik a sníst si svačinku.

12. 4. nás čekalo společné tvoření s rodiči. Měli jsme zde nachystané vizovické těsto, ze kterého si děti zkoušely vytvořit různé zvířátka, postavičky nebo to, co každý chtěl. Na dalším stolku bylo připraveno těsto a děti si s rodiči udělaly velikonoční pečivo. Byly připraveny taky perníčky ve tvaru vajíčka, které děti předem upekly, a ty si děti mohly nazdobit barevným sněhem. Aby to nebylo jen o pečení, bylo připravené i tvoření, a to například zajíček z ruličky od toaletního papíru, zajíček z vajíčka, ovečka, na kterou děti lepily vlnu a taky kuřátko, které si děti mohly vyrobit z vlny. Děti s dopomocí rodičů si mohly zkusit nařezat vrbové proutí a dát si na něj ptáčka z papíru. Na závěr děti hledaly na zahradě MŠ čokoládové zajíčky. Tohle tvoření s rodiči bylo velmi příjemné zpestření velikonočních svátků.

12. 4. jsme měli i druhou akci a to Nocování s Andersenem. Letos pan Andersen nepřijel a místo něho se objevili kamarádi ze Čtyřlístku - Fifinka, Bobík, Pinďa a Myšpulín. Dětem se představili a měli pro ně připraveny různé úkoly. Nakonec přišel i pan starosta a přečetl dětem pohádku. Děti byly velmi statečné a nebály se spát přes noc v knihovně.

20. 4. jsme vyrazili na výlet do Kovosteelu, kde byl pro nás připraven výukový program. Jako první byla v areálu zimní Kovozoo připravena Farmářská stezka, na které děti plnily různé úkoly, např. poznávaly druhy obilnin a bylinek, seznámily se se včelařstvím, s tím, co které zvířátko nám dává a taky si děti zkusily podojit kravičku. Poté jsme šli na další část programu a tam nás čekalo např. interaktivní koberce, malování na obličej, třídění odpadu, angličtina pro nejmenší, hra na africké bubny a nakonec i discotéka s panem Hadašem. Dětem se program velmi líbil a moc si to užily.

Na konci dubna jako každý rok přilétá čarodějka Dorka, která děti učí vařit různé lektvary, tančit. Na záver dne se jako tradičně staví májka na zahradě MŠ.

DUBEN 2017

4.4.2017        Zápis dětí do 1.třídy ZŠ

5.4.2017        Divadelní představení " Pohádka z pařezové chaloupky" - DK UB

10.4.2017      Návštěva Slováckého muzea - rozvoj lidové tvořivosti

10.4.2017      Odevzdání výtvarných prací dětí do soutěže Mikroregionu - téma  "LES"

12.4.2017       Velikonoční dílničky s rodiči

12.4. 2017      Návštěva knihovny od 18,00hodin do 19,30hod.

                        Noc s Andersenem - soutěže, výtvarné činnosti, četba,    

                         nocování s předškolními dětmi a dětmi ze školní družinky

13.4.2017      Velikonoční prázdniny dětí ZŠ

20.4.2017      "Kovosteel" Staré Město - výukový program

28.4.2017       Návštěva čarodějky Dorky - soutěže, vaření letkvarů, tanec

28.4.2017        Zdobení a stavění MÁJKY na školní zahradě

                       

BŘEZEN 2017

2.3.2017          Divadélko "Jak Anička o masopustu ke štětsí přišla" - DK Uh.Brod

14.3.2017        Schůzka rodičů předškolních dětí v ZŠ v Hradčovicích od 16,00hod.

13.3.2017        "Brodský zpěváček" - okrsková soutěž školních družin v Uh.Brodě

17.3.2017        "Vesmírná show" - výukový program o vesmíru

28.3.2017          Návštěva ZŠ v Hradčovicích

29.3.2017        " Babička Chrota vypráví pohádku" -  Hudební pohádka, MŠ   

                             Hradčovice

29.3.2017          " Zazpívej slavíčku" - zpívání na lidovů notečku společně s dětmi

                              z MŠ Hradčovice a MŠ Veletin

20.3 - 31.3.2017ˇ"Babičky čtou dětem" - projekt četby pohádek před spaním

 

Noc s Andersenem - čtení, úkoly, hry, nocování v knihovně

Přihláška do výtvarné soutěže "Požární ochrana očima dětí" - děti MŠ a ŠD

Přihláška do výtvarné soutěže "Život v lese" - Mikrogion Dolní Poolšaví

 

ÚNOR 2017

    Do měsíce února spadá většinou oslava Masopustu, který doprovází hudba, tanec a dovádění maškar. Na tuto událost jsme se připravovali také v naší školce výrobou masek, barevných ozdob i nácvikem veselých tanečků. Nemohla chybět ani příprava tradičního pohoštění, ke kterému patří smažení koblihů. Rej masek a převleků vyvrcholil tradičním Karnevalem, který se nám za pomocí našich rodičů podařil připravit na Obecním domě, kde jsme se společně sešli převlečeni za různé pohádkové bytosti, sportovce či povolání a díky veselé hudbě, tanečkům a bláznivých her jsme prožili radostné odpoledne. Masopustní období vyvrcholilo průvodem masek dětí z mateřské školky i školní družiny. Hlasitým zpěvem a hrou na vlastnoručně vyrobené hudební nástroje hlásaly všem ve vesnici, že končí období zpěvu a radovánek a nastává období půstu a příprav na Velikonoce.

Pro děti školní družiny byla uspořádána okrsková výtvarná soutěž Paletka, které se mohli zúčastnit nadějní umělci z třetích tříd. Výběr tří nejšikovnějších žáků proběhl nějdříve ve školní družině, kde měly děti za úkol výtvatně ztvárnit téma zimní olympiáda zvířátek. Tři nejlepší malíři se vydali do školní družinyv Havřicích, kde je čekali jejich soupeři z jiných družin na Uherskobrodsku. Paní vychovatelky namotivovaly děti příběhem o kouzelné zahradě, kde rostou květinky s kouzelnou mocí. Představu o této zahradě a kouzelnými květinami s léčivými účinky pak měly děti výtvarně ztvárnit pomocí voskovek a barev. Zejména pro děvčata bylo toto téma inspirativní a vznikla krásná díla, za která si pak děti odnesly sladkou odměnu.

 

11.2.2017        DĚTSKÝ KARNEVAL v Obecním domě od 14,30h.

                         Srdečně zveme všechny na Maškarní rej, hej, hej, hej...

22.2.2017       Okrsková výtvarná soutěž ŠD "Paletka"

23.2.2017        Fašanková obchůzka vesnicí od 13,30 hod. (za příznivého počasí)

 

NOVÁ LEHÁRNA PRO DĚTI MATEŘSKÉ ŠKOLY DRSLAVICE

 

Ve středu 1.února 2017 jsme společně s panem starostou obce Drslavice slavnostně otevřeli novou lehárnu pro děti mateřské školičky, která se nachází v půdní vestavbě. Děti přednesly krásnou básničku s pohybovým vyjádřením a zazpívaly písničku Večerníček za doprovodu kláves. Společně s námi nechyběli při otevření "velkého balíčku" i naši kamarádi Bob a Bobek. V lehárně už nás čekala lehátka s peřinkami se zvířátkovým povlečením a s plyšovými  kamarády a  hlavně šampaňské a skleničky, abychom si všichni společně přiťukli a popřáli našim nejmenším slaďounké pohádkové sny. No a když už jsme u toho sladkého, tak pan starosta přinesl dětem čokoládky a pod peřinkami děti naši další sladkosti.

Přejeme si, aby se dětem v lehárně krásně spinkalo a provázeli je ve snu jen samé krásné pohádkové postavičky.

A na závěr:  DĚKUJEME

LEDEN 2017

12.1.2017       Turnaj pro žáky ŠD "O putovní pohár" - sportovní hala za Sokolovnou UB

9.1.2017         Ukázková hodina Předplaveckéhé výcviku dětí od 10,30hod.

26.1.2017        Schůzka rodičů od 15,30hod.

30.1.2017        Ukončení Předplaveckého výcviku dětí MŠ

31.1.2017        Hudební vystoupení v MŠ Hradčovice

Události z prosince 2016:

Začátkem prosince děti navštívil Mikuláš s andělem a taky s čerty. I když padaly i slzičky, naše děti byly velmi statečné a přivítaly vzácnou návštěvu čertím tanečkem i písničkami. Za odměnu dostaly od andílka balíčky se sladkosti a ovocem. Poté jsme mohli začít očekávat příchod Ježíška.

K Vánocům patří i besídka. Tentokrát se děti z mateřské školy proměnily v ledové královny, vločky a sněhuláky a skvěle zvládly zahrát představení Ledové království. Děti ze školní družiny krásně znázornily betlém, zazpívaly koledy a někteří dokonce zahrály na flétnu. Pro rodiče jsme jako dárek upekli a ozdobili perníčky.
Nezapomněli jsme ani na koledování po obci. Navštívili jsme polyfunkční dům a obecní úřad, zazpívali jsme koledy a děti dostaly sladkou odměnu.
Mateřskou školu navštívil vánoční skřítek a nechal nám tam mapu. Na ní byla vyznačena cesta k pokladu. Děti byly do hledání tak zapáleni, že se jim nakonec podařil poklad najít.
A úplně na závěr jsme se konečně dočkali Ježíška, který nám přinesl vytoužené dárečky.

PROSINEC 2016

5.12.2016         Předplavecký výcvik dětí MŠ

5.12.2016        "Mikulášek za oknem, nakukuje do oken..." - návštěva Mikuláše v MŠ

8.12.2016         "Přišli jsme k vám na koledu" - DK v Uh.Brodě

9.12.2016          Divadélko na OÚ v Hradčovicích

15.12.2016        Vánoční besídka v MŠ od 15,30hod.

19.12.2016        KOledování v obci

20.12.2016        Vánoční nadílka v MŠ

Děti a zaměstnanci mateřské školy a školní  družiny přejí všem krásné vánoční svátky, hodně zdraví, štěstí a úspěchů v novém roce 2017.

Mateřská škola je uzavřena od 23.12.2016 do 2.1.2017.

Provoz bude zahájen 3.1.2017

Události z listopadu: 2016

V měsíci listopadu jsme se s dětmi zaměřili na lidské tělo. Hravou formou jsme zkoumali, co všechno lidské tělo obsahuje, jak funguje a co je pro něj dobré a co ne. Vyzkoušeli jsme si, jak velkou máme kapacitu plic a zvládli jsme dokonce poskládat kostru v životní velikosti. Třídili jsme potraviny, které jsou našemu tělíčku prospěšné a které nikoli a proč.
Jeden den jsme se s předškoláky vydali do Kovosteelu, kde jsme se dozvěděli něco nového o třídění odpadu, projeli jsme se vláčkem a navštívili jsme zvířátka v zimní kovozoo.
Abychom udělali něco pěkného i pro naše babičky a dědečky, uspořádali jsme pro ně folklórní vystoupení. Všichni jsme si krásně zazpívali lidové písničky a nechyběly taky tanečky.
Na závěr listopadu jsme se začali ladit na Vánoce a s rodiči jsme si vyrobili adventní věnce a aby těch adventních věnců nebylo málo, s dětmi jsme si taky vyrobily adventní věnce a svícny.

A nezapomněli jsme ani na ptáčky, kterým jsme pověsili krmítka, do kterých jim budeme sypat zrníčka, aby neměli v zimním období hlad.
 

LISTOPAD 2016

7.11.2016          Předplavecký výcvik dětí MŠ

11.11.2016        " Malá čarodějnice " - divadélko v DK Uh.Brod

14.11.2016         Předplavecký výcvik dětí MŠ

15.11.2016        Kovosteel Staré město - předškoláci společně s dětmi z MŠ

                            Hradčovice, Veletiny, Pašovice

15.11.2016        Vystoupení pro seniory obce Drslavice od 14,30 hod.

21.11.2016         Předplavecký výcvik dětí MŠ

23.11.2016         Vázání Adventních věnečků a svícnů

28.11.2016          Předplavecký výcvik dětí MŠ

Události z říjnu 2016

V měsíci říjnu jsme se zaměřili na dary, které nám přinesla v těchto podzimních měsících naše zahrada. Děti se naučily poznávat všemi smysly, jak chutná, vypadá i našemu zdraví prospívá ovoce a zelenina. Společně připravily výborný ovocný i zeleninový salát a z přírodnin vyrobily krásná zvířátka na výzdobu školky. Děti, které se chystají do školy, navštívily výukový program Tajemství stromů, kde se dozvěděly k čemu všemu jsou stromy užitečné, kdo v nich bydlí a jak chutnají jejich plody. Poznávaly stromy pomocí tvaru jejích listů i jejich plodů. Děti pomohly také s úklidem listí na naší školní zahradě, aby ochránily stromy od škůdců, kteří by se v nich mohli zabydlet. Zahradu jsme pak společně uzavřeli pomocí stromečkových víl, které stromy uspaly. Děti jim pomohly s uspáváním broučků, které posbíraly na zahradě,  uložily je do postýlky  a zazpívaly jim ukolébavku. Za světla lucerniček jsme se vydali na procházku vesnicí, abychom posvítili posledním opozdilcům, aby našli cestu do svých zimních úkrytů. Poslední říjnový večer patří tradičně k oslavě halloweenu, ke kterému patří strašidelné kostýmy a prokazování odvahy před strašidly. Na posilněnou si děti připravily  halloweenské tousty a nevábný puding, ze kterého vylézali žížaly a červy. Svoji odvahu musely děti prokázat při zachraňování duchů ze strašidelné místnosti, která je lákala nejvíce. I když všude kolem bylo plno strašidel, neodradilo to děti, aby si společně ustlaly v naší školce a při poslechu strašidelných příběhů usnuly.

ŘÍJEN 2016

3.10.2016         Logopedická depistáž ze SPC Uh.Hradiště

                           Mimořádná schůzka rodičů od 15,30hod.

10.10.2016       Začíná předplavecký výcvik v Uh. Brodě. Děti pořebují lékařské

                           potvrzení, baťůžek, plavky, koupací čepici-děvčátka,ručník, nápoj

17.10.2016       Předplavrecký výcvik dětí MŠ

18.10.2016      " Nápad myšky Terezky" - představení v DK Uh.Brod, V MŠ do

                            8,00hod., baťůžek, pláštěnku, doprava dodatečně rozpočítána mezi   

                            dětmi

20.10.2016        "Den stromů"- v UH, v MŠ do 7,00hodin, baťůžek, pláštěnku, nápoj,

                            kapesníčky, teplé sportovní oblečení.

24.10.2016        Předplavecký výcvik dětí MŠ

25.10.2016        Divadélko Barborka " Raneček veselých pohádek" v MŠ Hradčovice

                             ( batůžek, pláštěnku, příchod do MŠ do 7,30hodin)

25.10.2016         Uzamykání zahrady, lampionový průvod, Halloweenská noc - nocování

                             v MŠ (předškolní děti a děti ŠD)

31.10.2016         Předplavecký výcvik dětí MŠ

 

ZÁŘÍ 2016

5.9.2016       Vítáme nový školní rok - mańáskové představení

6.9.2016        Divadélko v MŠ Hradčovice, sraz do 8,hod. v MŠ, baťůžky, pláštěnku,

                        cena 40.-Kč /dítě.

10.9.2016      |Vystoupení dětí na Slavnostech vína v Uh.Hradišti, sraz ve 12,30hod.

                        před Obchodní školou v Uh.Hradišti

16.9.2016      Výlet do přírody s plněním úkolů, hledáním pokladu, opékáním.

                        Návrat do MŠ do 16,30hod. Sportovní oblečení, pokrývka hlavičky

 21.9.2016 -   pouštění dráčků Mráčků na Čertoryjích (dle počasí)

27.9.2016      " Včelí medvídci" - představení v DK v Uh.Brodě. V MŠ do 8,00hod.,

                         vstupné 60.-Kč, doprava dodatečně rozpočítána mezi dětmi.

29.9.2016        Podzimní dílničky s rodiči od 15,30hod.

 

 

 

Informace pro rodiče

Ředitelství mateřské školy v Drslavicích oznamuje, že v úterý 30.srpna 2016 v 16,00hod. se koná schůzka rodičů.

Prosíme bez dětí.

Na setkání s Vámi se těší zaměstnanci MŠ Drslavice

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ

Vzhledem k rozsáhlým stavebním úpravám, ke kterým dochází při rekonstrukci půdní vestavby ( lehárna pro děti), upozorňujeme na prodloužení uzavření provozu MŠ a ŠD do pátku 2.9.2016

Provoz bude zahájen 5.9.2016

                                                                 Děkujeme za pochopení

 

UPOZORNĚNÍ PRO RODIČE

 

Vzhledem k potížím  telefonického spojení prosíme rodiče, aby používali následující telefonní číslo:  775 557 299 - školní jídelna

                                                    571 110 224 - ředitelna MŠ

Děkujeme za pochopení