Jdi na obsah Jdi na menu
 


Rozhodnutí o přijetí k zájmovému vzdělávání 2018/2019

 

              ROZHODNUTÍ  O PŘIJETÍ  K  ZÁJMOVÉMU                                         VZDĚLÁVÁNÍ

                                 Od školního roku 2018/2019

Č.J. 09/2018

Ředitelka Mateřské školy, jejíž činnost vykonává Mateřská škola  v Drslavicích, příspěvková organizace, okres Uh.Hradiště, Bc. Radmila Zahradníková jako správní orgán podle § 165 odst.2 , písm. b)  zákona č. 561/2006 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (Školský zákon), ve znění pozdějších předpisů a Vyhláškou č.74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání, § 9 v řízení o přijetí do školní družiny ve školním roce 2018/2019 takto:

Na základě posouzení a vyhodnocení žádostí o přijetí do ŠD bylo rozhodnuto o přijetí do školní družiny při Mateřské škole Drslavice následujících uchazečů s tímto registračním číslem:

 

 

Pořadí:                                  Registrační číslo:                      Výsledek řízení:

 

 1.                                    SDD-01/2018                           přijato

 

 1.                                     SDD-02/2018                           přijato

 

 1.                                     SDD-03/2018                           přijato

 

 1.                                     SDD-04/2018                           přijato

 

 1.                                     SDD-05/2018                           přijato

 

 1.                                     SDD-06/2018                           přijato

 

 1.                                     SDD-07/2018                          přijato

 

 1.                                     SDD-08/2018                          přijato

 

 1.                                     SDD-09/2018                          přijato

 

 1.                                     SDD-10/2018                          přijato

 

 1.                                     SDD-11/2018                          přijato

 

 1.                                     SDD-12/2018                          přijato

 

 1.                                     SDD-13/2018                          přijato

 

 1.                                    SDD-14/2018                           příjato

 

 1.                                    SDD-15/2018                           přijato

   

 1.                                    SDD-16/2018                           přijato

 

 1.                                    SDD-17/2018                           přijato

 

 1.                                    SDD-20/2018                           přijato

 

 1.                                    SDD-21/2018                            přijato

 

 1.                                    SDD-22/2018                           přijato

 

 1.                                    SDD-23/2018                            přijato

 

 1.                                     SDD-24/2018                           přijato

 

 1.                                    SDD-25/2018                           přijato

 

 1.                                     SDD-26/2018                          přijato

 

 1.                                     SDD-27/2018                          přijato

 

 1.                                     SDD-28/2018                          přijato

 

 1.                                     SDD-30/2018                          přijato

 

 1.                                     SDD-31/2018                          přijato

 

 1.                                     SDD-32/2018                          přijato

 

Toto oznámení bylo vyvěšeno dne 25. 6. 2018 na veřejně přístupném místě v budově školy (nástěnka u hlavního vchodu do budovy MŠ).

Dále bylo také zveřejněno dne 25. 6. 2018 na webových stránkách školy www.msdrslavice.cz

Datum zveřejnění :    25.6.2018

Datum sejmutí :         25.7.2018

Datum nabytí právní moci:  25.7.2018

Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání do 15-ti dnů od vyvěšení ke Krajskému úřadu Zlínského kraje, odboru školství, mládeže a tělovýchovy podáním učiněným u ředitelky mateřské školy.

 

                                       Ředitelka MŠ Drslavice:  Bc. Radmila Zahradníková